Budući je Općina Baška Voda prepoznala potrebu za uređenjem suvremene zone prioritetno namijenjene deponiranju građevinskog otpada, reciklažnom dvorištu i kompostanom uz uređenje platoa za prihvat i predobradu glomaznog otpada, sukladno planovima i dosadašnjim Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Bast-Sjever II dobila je obvezu za provođenjem postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Međutim morat će ići i nove izmjene UPU-a budući nisu predviđeni svi sadržaji koje Općina želi uvrstiti na ovoj lokaciji.

Oglas

O tomu je Općina odluku donijela i objavila u posljednjem Glasniku Općine, i to na temelju mišljenja županijskog Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Obuhvat izmjena iznosi 4 hektara. Ako se u postupku ocjene utvrdi da UPU nrma značajan utjecaj na okoliš, onda nije potrebno provesti stratešku procjenu.

M. D./foto Općina Baška Voda