Grad Makarska je donio Odluku o isplati pomoći umirovljenicima
s područja grada Makarske, a iznos koji se odobrava je 300 kuna jednokratno, za umirovljenika čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina ne prelazi 3.500,00 kuna.
Isplata pomoći vršit će se preko poklon – bona Grada Makarske.

Podjela poklon – bonova vršit će se uz predočenje osobne iskaznice.

Sredstva za podjelu pomoći umirovljenicima s područja grada Makarske osigurana su u Proračunu Grada Makarske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Makarske, stavka Pomoć kućanstvima
– božićnice i uskrsnice za umirovljenike.

Oglas

S poklon – bonom Grada Makarske umirovljenici će moći izvršiti kupnju kod jednog od najviše dva trgovca koje će, temeljem dostavljenih ponuda odabrati Grad Makarska.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je visina rabata (iskazana u postotku na dvije decimale) kojeg trgovac odobrava Gradu Makarskoj.
U slučaju da su 2 ili više ponuditelja izjednačeni na osnovu kriterija visine rabata primijenit će se kriterij plaćanja u ratama, pri čemu će prednost dobiti ponuditelj koji nudi plaćanje u većem broju
rata.
U slučaju da su dva ili više ponuditelja izjednačeni po kriteriju visine rabata i po kriteriju plaćanja u ratama primijenit će se kriterij odgode plaćanja, pri čemu će prednost dobiti ponuditelj koji nudi dulju
odgodu plaćanja.
M.D./foto M.D.