Grad Makarska donio je Odluku  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja naselja „Moča”.

Podsjetimo, gradonačelnik je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene uticaja Urbanističkog plana uređenja naselja „Moča” na okoliš (u daljnjem tekstu UPU-a 23. rujna 2021. godine.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da je predmetna izrada Plana prihvatljiva za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu u njemu navedenog uvjeta zaštite prirode, kao i da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Nadležni odjel je zatražio mišljenja javnopravnih tijela te je utvrđeno kako nema obveze za izradom strateške procjene.

Oglas

M.D./foto M.D.