Firma Urbanistica, koja je bila angažirana na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Brela, usvojenih prije nekoliko dana, za naš se portal osvrnula na stanje u prostoru na ovom dijelu obale. Naime, Ana Putar iz Urbanistice, firme koja je inače dosta uključena u izrade planova u Zagrebu i Istri, komentirala je slučaj Brela kao jedan prilično rijedak slučaj glede pomnog planiranja prostora, barem na ovom potezu koji su ocijenili prilično devastiranim.

Kako kažu, osnovni razlog izrade Izmjena i dopuna ovog plana bilo je nastojanje nositelja izrade da se zaštiti prostor i dodatno planski usmjeri i ograniči gradnja.

– To se prvenstveno odnosi na neizgrađene dijelove već utvrđenog građevinskog područja, s obzirom na to da se građevinska područja nisu širila. Općina je prepoznala da je kvaliteta prostora i okoliša najvrjedniji resurs s kojim Općina raspolaže, a kojeg bi se moglo nepovratno izgubiti ukoliko se za neizgrađene dijelove građevinskog područja ne ograniče parametri gradnje iz tada važećeg plana, koji su bili dosta “blagi”. Navedeno se odnosi na moguće tlocrtne izgrađenosti, ukupni broj etaža građevina, maksimalni broj stambenih jedinica unutar pojedine građevine, obavezu osiguranja dostatnog broja parkirališno-garažnih mjesta i slično. Također se puno truda posvetilo definiranju gradnje uz obalnu šetnicu, komentirala je Putar dodajući kako je Općina dostavila programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna plana, a oni ih analizirali te ih potom kroz brojne zajedničke rasprave na optimalni način ugradili u plan.

Oglas

– Na području Općine Brela prisutna je tradicija planiranja, zahvaljujući kojoj se taj dio obale uspio sačuvati od devastacije koja je zahvatila veliki dio naše obale, pa i neposredno okruženje Brela, što je itekako vidljivo, rekla je izrađivačica plana.

Naravno, istaknut će kako je politička volja presudna…

– Mi kao prostorni planeri, odnosno izrađivači planova, uvijek predlažemo planska rješenja koja vode računa o prostoru i okolišu te podižu razinu urbanog standarda nekog prostora, no ključna je uloga nositelja izrade koji donose planove na svom području i odlučuju o tome kakav prostor žele, naravno u okviru zakonske regulative. Bitno je osvijestiti da jednom neprimjereno “potrošen” prostor (preizgrađen ili izgrađen na neprimjeren način) ostaje takav desetljećima i kao takav svakako nije privlačno okruženje ni za stanovanje, ni za odmor, što dugoročno gledajući ima i negativan ekonomski učinak, zaključila je Putar.

Ivona Ćirak /foto Brela