Danas je objavljen početak arhitektonskog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere u Makarskoj.  Cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora Peškere, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana i turista s povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju na otvorenom javnom gradskom prostoru. Drugi opći cilj je sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju Peškere, poluotoka Sveti Petar i rive.

Projekt uređenja Peškere po fazama iznosi preko 123 milijuna kuna. Za uređenje prostora urbanog parka predviđa se 28.900.000,00 kn (bez PDV-a), za izgradnju trgovačko-ugostiteljskih i javnih sadržaja i objekata 22.146.000,00 kn (bez PDV-a), te za izgradnju garaža sa parkinzima za bicikle i motocikle 47.520.000,00 kn (bez PDV-a). Za sada nije poznato u kojim fazama će to ići.

Ciljevi natječaja su: gradski prostor za okupljanje te odvijanje kulturnih i drugih događanja s ciljem uspostavljanja umreženog sustava otvorenih površina, jačanja uloge povezivanja područja plaže s centrom grada, parterno uređenje čitavog prostora u zoni obuhvata, rješenje prostora za ugostiteljske i komercijalne sadržaje, rješenje i uređenje ugostiteljskih terasa, rješenje sportsko – rekreacijskih sadržaja s ciljem ustupanja prostora pješacima, biciklistima i ostalim rekreativcima, osmišljavanje prostora za umjetničke instalacije i skulpture (multifunkcionalnost, slobodno vrijeme, kultura, baština), rješenje prometa za hitne intervencije i dostavu, rješenje prometa u mirovanju, rješenje javne rasvjete (energetski učinkovite), hortikulturno uređenje s ciljem očuvanja i unapređenja zelenog karaktera i identiteta grada, smanjenja klimatskih promjena u urbanoj sredini te analiza i osmišljavanje elemenata urbane opreme (univerzalni dizajn prilagođen osobama s invaliditetom s ciljem poticanja socijalne kohezije i inkluzije).

Oglas

Rješenjem treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života grada.
Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, prvonagrađeno rješenje, u dijelu za realizaciju, služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije.

Raspisivač javnog natječaja, Grad Makarska, namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 23.05.2022. godine, a rok predaje natječajnih radova je 12.07.2022. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split (DAS).

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 30 dana od dana predaje natječajnih radova.

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a: Saša Begović, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača , predsjednik OS, Mirko Buvinić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, Jurij Sadar, u.d.i.a., predstavnik provoditelja, Krešimir Damjanović, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja i Zoran Paunović , gradonačelnik.

Zamjenik člana OS-a je Antonia Radić Brkan, zamjenica gradonačelnika, a stručni savjetnik Marta Sumić , dipl. ing. krajobrazne arhitekture.

Tehničku komisiju čine Petra Jerković, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja i Nina Kovačević, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja.

Tajnica natječaja je Maša Medoš, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Nagradni fond iznosi 312.500,00 kuna neto odnosno cca 437.617,42 kn bruto (bez PDV-a).

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati po posebnim prioritetima. Na prvom mjestu su funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora u obuhvatu, a na drugom postizanje skladnog odnosa građevina koje se zadržavaju i moguće nove gradnje u odnosu na širi i uži urbani kontekst. Potom se vrednuju kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju, kvaliteta hortikulturnog rješenja, usklađenost sa smjernicama Programa i poboljšanje i kvalitetna rješenja priključenja građevina i predjela u obuhvatu na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu. I na kraju se nalazi primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske) i reverzibilnosti kod intervencija u zaštićenim građevinama i predmetnom urbanom predjelu.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 2.526.724,62 kuna bez PDV-a. Naknada radnim tijelima iznosi 91.406,25 kuna neto, odnosno 136.107,20 kuna bruto bez PDV-a. Projektno-tehnička dokumentacija za fazu Prostor urbanog parka procjenjuje se na 560.000,00 kuna neto bez PDV-a, projektno-tehnička dokumentacija za fazu Izgradnja trgovačko-ugostiteljskih i javnih sadržaja i objekata cijeni se na 443.000,00 kuna neto bez PDV-a, a najskuplja je projektno-tehnička dokumentacija za fazu Izgradnja Garaža (3 etaže) sa parkinzima za bicikle i motocikle, i to u maksimalnom iznosu do 950.000,00 kuna neto bez PDV-a.

Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća faznu izradu tri faze cjelovitih projektata (Prostor urbanog parka, i trgovačko-ugostiteljskih i javnih sadržaja i objekata te izgradnja garaža na tri etaže sa parkinzima za bicikle i motocikle).

Ivona Ćirak /foto M.D.