Kada se, sukladno Odluci o postavljanju urbane opreme u staroj gradskoj jezgri, trgovcima i ugostiteljima naložilo uklanjanje viška reklama, neki su izrazili želju odmah zamijeniti postojeće reklame prikladnima. Međutim, na proljeće se još uvijek nije znalo kako će izgledati urbana oprema, pa je rješenje nađeno u nalogu da se za prvu ruku ukloni veća reklama.

U slučaju da su sve reklame iste veličine, sugerirano je da ostane decentnija reklama. Odluku su provodili komunalni redari koji su i sad u situaciji da moraju postupati po odluci, međutim, do dana današnjeg nije definirano kakvo je dizajnersko rješenje koje je najavljeno kao konačna solucija.

Naime, iako je već konac listopada, još uvijek ne vidimo značajnije promjene na licu starog grada osim što je uklonjen višak reklama, niti vidimo da je pokrenuta ikakva javna nabava s ciljem nabavke komunalne opreme.

Oglas

Valja reći da su odlukom propisani rokovi u kojima se treba prilagoditi, a članci koji propisuju izgled koševa, pitara, klupa i slične opreme spadaju u onaj prvi rok, do kraja 2022.godine. Grad Makarska je dobio najbolje idejno rješenje za uređenje rive koje se sastoji od anketnog i realizacijskog dijela iz kojeg bi trebao proizlaziti izgled komunalne opreme, međutim, o tome trenutno nema riječi.

Gradonačelnik je govorio kako će se uređenju rive pristupiti tek tamo negdje 2025.godine, no ovdje se radi o zahvatima koji će biti nužni kako bi se postupalo po odluci.

Odluka jasno definira rokove u kojima treba ukloniti table, reklame, panoe, tende, suncobrane, itd.

Ivona Ćirak /foto M.D.