Na sjednici Gradskog vijeća je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana grada Makarske, s 10 glasova za nasuprot četiri glasa protiv. Protiv su glasala četiri prisutna vijećnika iz redova HDZ-a, dok su SDP-ovi vijećnici i vijećnici NLO-a glasali za, kao i vijećnik Stjepan Zelić. Rasprava po ovoj točki bila je prilično burna i iscrpna, a i HDZ i NLO imali su zamjerke na postupak donošenja odluke koja je po tvrdnjama vijećnika Jure Brkana bila nezakonita, a da je ishitrena i nedovoljno pripremljena, složila se cijela oporba zajedno s NLO-om. Kritike na račun odluke išle su i zbog činjenice da nije osnovan Odbor za prostorno uređenje i promet koji je po svoj logici trebao kao radno tijelo vijeća pročešljati odluku. Petar Kelvišer iz NLO-a je kazao kako nisu protiv odluke, dapače, no da su vijećnici odgovorni za ovu odluku, a vijeće nije imalo priliku konzultirati se sa spomenutim odborom.

– Za ovu odluku ne glasa ni gradonačelnik ni zamjenica ni DAS, nego mi vijećnici, a meni se čini da se ovdje preskakala procedura. Gradonačelnik ima savjetodavno tijelo u vidu Društva arhitekata Split, a mi kao Gradsko vijeće nemamo odbor jer odbori nisu osnovani, kazao je Kelvišer.

Podsjetimo da je Grad potpisao sporazum s DAS-om koji je savjetodavno tijelo, s tim da plan, kako je naglašeno, ipak izrađuje ovlašteni izrađivač. Zanimljivo je da je smjernice vezano za izmjene PPUG-a izlagala Petra Jerković iz DAS-a, dok se Tonči Vuković, voditelj Odsjeka za prostorno planiranje, pojavio tek kasnije, na inzistiranje vijećnika.

Oglas

Vuković je kratko, iako vrlo suzdržano, našavši se u jednom trenutku “u vatri” između bivšeg gradonačelnika Jure Brkana, inače aktualnog vijećnika, i gradonačelnika Zorana Paunovića, objasnio kako je sastavljena odluka. Također je odgovorio na pitanje je li odluka zakonita.

Naime, Jure Brkan je ustvrdio da je odluka nezakonita jer nisu pribavljena prethodnog mišljenja od nadležnog ministarstva i Županije. Vuković nije rekao ni da jest ni da nije nego da će o tome odlučiti neko drugo, više tijelo, kao i da je do sada bila praksa da se paralelno ide na odluku i na pribavljanje mišljenja.

– Da li je nezakonita, nećemo ovdje naći odgovor i bespotrebno ćemo gubiti vrijeme, kazao je Vuković koji je priznao da je tek proteklog petka dobio nalog da pripremi odluku sukladno smjernicama dogovorenim s DAS-om. Dodao je kako nije bilo vremena da se preispita potreba za pribavljanjem mišljenja.

Arhitektica Petra Jerković je naglasila kako je radno tijelo koje je pripremalo smjernice neovisno, te je istaknula kako nije izoliran slučaj da gradovi potpisuju sporazume s društvima arhitekata. Konzultiranje stručnih udruga je, prema riječima Jerković, praksa koju koriste i neke druge lokalne uprave i njihova je uloga davanje stručnog mišljenja.

Također je istaknula kako su hitne mjere za Makarsku, koja je postala simbol betonizacije, apsolutno nužne.

Ovakve izmjene koje je oporba, međutim, nazvala nejasnim, ishitrenim i nezakonitim, vlast je obrazložila potrebom za žurnim izmjenama plana te su ih nazvali gašenjem požara.

Također je rečeno da će se naknadno ići na izmjene u grafičkom dijelu, no da za takav složen i dugotrajan postupak sada nema vremena.

Gradonačelnik Paunović je u jednom trenutku kazao kako oporba sastavljena od HDZ-a i NLO-a radi cirkus oko ove točke jer je, kako je istaknuo, posve jasan čisti motiv donošenja ovakvih odluka, a na tvrdnju da su posrijedi “gluparije” reagirao je vijećnik Brkan koji je to ocijenio povredom poslovnika te je Paunovića nazvao nervoznim.

Ivona Ćirak /foto M.D.