U postupku izrade Urbanističkog plana uređenja naselja “Moča”, nakon provedene javne rasprave, gradonačelnik je donio Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja «Moča». Kako se vidi iz Glasnika Grad Makarska, prihvaća se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Moča»,
izrađeno od nositelja izrade Plana odnosno Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske i stručnog izrađivača plana (Arching-studio d.o.o. Split).
Time je utvrđen konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja «Moča» izrađen od društva Arching-studio, a koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
M.D./foto M.D.