Članovi UZOR Osejava jučer su na protokol Grada Makarske službeno predali 2 196 primjedbi i prijedloga na novi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske. AKcija je trajala proteklih nekoliko dana na rivi kraj kafića Kostela, a iz UZOR Osejava oglasili su se priopćenjem u kojem su izrazili zadovoljstvo rezultatima.

– Osim popunjavanja četiri jedinstvena obrasca kojom je ukazano na najveće propuste u novoj prostorno-planskoj dokumentaciji, na štandu udruge postavljenom na gradskoj rivi mnogi su naši sugrađani i sugrađanke dobili korisne informacije o tijeku javne rasprave te planovima izrađivača i naručitelja Plana vezane uz njihovu viziju „razvoja“ Makarske. Potpisujući navedene obrasce građani i građanke izrazili su svoje neslaganje s proširenjem građevinske (žute) zone za dodatnih 90 000 četvornih metara, s posebnim naglaskom na zaštiti Kotišine kojoj zbog nepostojanja prethodne izrade Urbanističkog plana uređenja prijeti ubrzana betonizacija te ponovljeni scenarij Velikog Brda i Požara. Dio prigovora odnosio se i na potrebu jasnog definiranja područja izgradnje javnih garaža i prometnih terminala kako bi se riješio barem dio problema parkinga u gradu. Najveći dio prigovora odnosio se, naravno, na izmještanje sportsko rekreacijskog centra s Osejave na zapadni dio grada te brisanje zone „Platno“ koje je u proteklih nekoliko mjeseci pošumljeno s preko 8000 sadnica .Uzmemo li u obzir brojku od oko 600 prigovora u prethodnoj Javnoj raspravi iz srpnja 2018. Te 4.177 popisa u Peticiji za trajnu i zakonsku zaštitu Osejave i Sv. Petra iz ožujka iste godine, više je nego jasno da su građani i građanke Makarske spremni na što aktivnije uključenje u proces kreiranja javih politika i zajedničko planiranje budućnosti grada, mimo pojedinačnih zahtjeva političkih elita i interesnih skupina. Hoće li to isto konačno shvatiti i predstavnici gradske zakonodavne i izvršne vlasti vidjet ćemo nakon Izviješća o provedenoj Javnoj raspravi te usvajanja Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana– priopćili su iz UZOR Osejava

O.F.

Oglas