Članovi Udruge Osejava održat će konferenciju za medije u utorak, 6.listopada, s početkom u 10 sati u parku fra Jure Radića u Makarskoj. Konferencija za medije će se održati povodom održavanja sjednice Gradskog vijeća i najave donošenja Prijedloga Odluke o pokretanju postupka za proglašenje Sv. Petra i Osejave zaštićenim područjem značajnog krajobraza.

S ciljem ukazivanja na problematiku provedbe postupka, javnosti će se obratiti Petra Mravičić, Ivana Franić Miočević te Petar Kelvišer iz Udruge Osejava.

M. D.

Oglas