Oko 300 milijuna kuna vrijednost je projekata u pripremi za sufinanciranje iz EU fondova za vodovodnu infrastrukturu za područje grada Makarske, odnosno još toliko za ostatak Makarske rivijere. Dakako, prije toga trebalo je pripremiti dokumentaciju, a predstoji ishodovati sve dozvole, riješiti imovinsko-pravne odnose odnosno otkupiti zemlju…

Potvrdio nam je to Ivica Nuić, direktor Vodovoda Makarska koji kaže kako je naredni period izuzetno važan za podizanje infrastrukture na viši nivo usklađen s trenutnim standardima Europske unije. Iz fondova će se, najvjerojatnije, financirati 90 posto, a ostatak iz sredstava Vodovoda ili jedinica lokalne samouprave.

Podsjetimo samo da je Veliko Brdo bez kanalizacije, kao i cijela Volicija, a mjesta na Makarskoj rivijeri još uvijek nemaju pročišćivač. Makarska, istina, ima, no drugi je korak izgradnja biološkog pročistača na Biloševcu. Aglomeracija Makarska, kao i druge, manje aglomeracije na području Makarskog primorja trebale bi se rješavati u narednom periodu, a kada, sve ovisi o natječajima.

Oglas

– Što se tiče rekonstrukcije kanalizacije, izrađeni su glavni projekti za rekonstrukciju središnjeg dijela Grada Makarska, potom za izgradnju sustava Volicija i Veliko Brdo, što uključuje i rekonstrukciju vode u trasi planirane kanalizacije, te projekt rekonstrukcije oko 5 km regionalnog vodovoda. Za sve su ishođene lokacijske dozvole te su predani zahtjevi za građevinskom dozvolom. Nadalje, predan je zahtjev i za transportni vod od Plišćevca do Biloševca, podmorski ispust, te je u pripremi dokumentacija za trafostanicu, dok će sam uređaj ići kasnije kroz FIDIC ugovaranje. U sklopu projekta pročistača je i trafostanica kojom će se napajati vod s Plišćevca, kazao nam je Nuić.

Osim projekata kojima će se napokon riješiti infrastruktura grada Makarska, radi se i na poboljšavanju uvjeta za ostatak Rivijere. To su aglomeracije Brela, Baška Voda – Promajna, Baško Polje, Tučepi, Podgora, Živogošće Porat – Igrane, a potom i južnije aglomeracije.

U pripremi je dokumentacija za vodospremu u Brelima, a ishođena je građevinska dozvola za vodospremu tučepskih zaseoka, projekt vrijedan oko 8 milijuna kuna. I Gornja Podgora i Gornje Tučepi su iznimno važni jer se oni, kako nam je kazao Nuić, ne napajaju iz regionalnog vodovoda te ljeti uvijek ima poteškoća.

Suma sumarum, od svih projekata finišu je najbliži pročistač na Biloševcu koji će se sastojati od dvije tunelske cijevi te će biti vrlo decentno skriven u brdu, unatoč velikoj površini.

Ivona Ćirak /foto M.D.