U organizaciji Makarske obale doo jučer je u gradskoj luci organizirana prezentacija korištenja zaštitne plutajuće brane u slučaju onečišćenja mora. U pitanju je dio planiranih aktivnosti u sklopu projekta ,,Plava obala”, a s kojim je Makarska obala d.o.o aplicirala na Natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2021. godinu te osigurala 25.000 kuna bespovratnih sredstava. Prijavu je
izradila Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA.

Projektom ,,Plava obala” korisnici gradske luke će se kroz sustavni
edukativno-informativni program te popratne aktivnosti educirati o smanjenju onečišćenja plastikom, smanjivanju količine otpada u makarskoj luci, štetnosti plastičnog otpada u moru na bioraznolikost, načinima razvrstavanja otpada u luci, ponovnoj uporabi u svrhu uspostave koncepta održivog upravljanja makarskom lukom.

– U pitanju je jednostavna ali učinkovita metoda. U slučaju onečišćenja mora, primjerice gorivom ili sličnim, naši djelatnici mogu brzo reagirati, iznijeti ovu branu i ograditi onečišćeni prostor – kazao je na prezentaciji direktor Makarske obale Ivan Rašić,dodavši da su nabavljene tri sekcije, od kojih je svaka dužine 15 metara, a vjerojatno će ih biti nabavljeno još.

Konačni cilj projekta je utjecati na smanjivanje količine otpada na morskom dnu u makarskoj luci uključivanjem nautičara i ribara kao korisnika luke te drugih zainteresiranih dionika u predviđene projektne
aktivnosti.

Uz nabavu zaštitne plutajuće brane, u sklopu projektnih aktivnosti planirana je i provedba edukativne kampanje, nabava biološki razgradivih vrećica i mjerača kakvoće mora te promidžbene aktivnosti – navode iz Grada Makarske

O F. /foto O.F

Oglas