Danas smo u điru do lanterne snimili dva prava, autohtona i makarska, “morska pasa” s kojima bi zaplivali isti čas. Naravno, nisu u pitanju morske zvijerke koje izazivaju strahopoštovanje, nego krznati ljubimci od kojih vam samo može narasti osmijeh na licu. Snimka jasno pokazuje da vole more kao da su ribe i da plivaju jednako dobro.
O.Franić