U prostorijama Kluba za zapošljavanje Makarska, a u sklopu projekta Exercitatione, Makarska razvojna agencija MARA organizirla je prvu u nizu edukativnih aktivnosti, trening Prezentacijske vještine i javni govor, kojeg vodi soft skills trener i Learning Designer Glorija Matić. Polaznici će imati priliku poboljšati svoje vještine prezentiranja tijekom 15 sati interaktivnih treninga, a današnji termin posjetila je i naša ekipa.
O.F.