Utvrda Nutjak nalazi se 3 kilometra nizvodno od Trilja, na desnoj obali rijeke Cetine. Podignuta je na litici iznad rijeke, nedaleko od mjesta gdje Cetina napušta Sinjsko polje i nastavlja svoj vijugavi put kanjonom do ušća u Omišu – piše Dalmacija danas.

foto: EdoStuff Aviation

Utvrdom dominira velika kružna kula, dok se na terasama južno od kule nalaze ostaci zidova drugih objekata koji su bili u funkciji obrane i stanovanja. Na istom lokalitetu pronađen je arheološki materijal iz ranijih razdoblja pa se može pretpostaviti da je kula Nutjak nastala na prapovijesnom lokalitetu.

M.D.

Oglas

Prekrasne fotografije kao i video donosi EdoStuff Aviation, više pogledajte OVDJE.