S 10 glasova za, sedam protiv i jednim suzdržanim usvojeno je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2020.godine. Izvješće je izazvalo popriličnu široku i u nekim dijelovima burnu raspravu čiji prijenos je u prvim minutama zakazao.

-Vi se busate u prsa kako štedite, ali da vam je plaća manja u Vodovodu ili Saboru, pitao bih vas ja bi li prešli na tu plaću, primijetio je Sretan Glavičić, predsjednik SDP-a izvješće komentirajući tzv.prazne papiriće koji su se ubrzano predavali  po starom Prostornom planu.

-Tražili smo da detektirate prazne zahtjeve i da ih stornirate ali do dana današnjeg to se nije desilo. Uspoređujete prošlu vlast i ovu, no to je nonsens jer su u vašem mandatu izgrađene tisuće stanova, a i sada ih se gradi 300 do 400, kazao je Glavičić.

Oglas

HDZ-ov vijećnik Marko Raos podržao je izvješće te je dao prilično detaljne i konstruktivne primjedbe, od selekcije i praćenja darovite djece, preko uređenja hortikulture u kvartovima gdje se, kako je rekao, zanemaruje ovo pitanje, pa do Kuće Sunca.

Podsjetio je da je po tim pitanju dinamika usporila jer je već neko vrijeme ovaj projekt red ishođenjem građevinske dozvole. -Molim da ta Kuća sunca bude jedan od prioriteta, vidio sam u kakvim uvjetima leže djeca, voda kaplje po zidovima i neprihvatljivo je u današnje doba da djeca budu u takvom prostoru. Napravili ste dobar posao i izabrali kvalitetno rješenje arh.Igora Rožića, ali nadam se da će se Kuća sunca i izgraditi u idućem mandatu i da će se malo požuriti s administracijom, kazao je Raos, na što je gradonačelnik Jure Brkan rekao da čekaju da najprije vide hoće li dobiti novac iz EU fondova za taj 14 milijuna kuna vrijedan projekt čija realizacija, točnije početak, očito nije izvjesna prije 2022.godine.

Jedna od zanimljivijih opservacija je i  sugestija da se nužno pristupi izradi Generalnog urbanističkog plana (GUP-a). – Neophodno je pristupiti izradi GUP-a jer je to jedini dokument koji može donekle ublažiti ovo sve i riješiti donekle pitanje infrastrukture u ovom gradu. U ovom Prostornom planu nema planiranja infrastrukture ni parkova, što bi kroz GUP za narednih 20 godina trebalo definirati, upozorio je Raos.

Vijećnica SDP-a Gordana Muhtić upozorila je na nužnost donošenja Detaljnog urbanističkog plana Kotišina. -Taj se dio s izgradnjom vodospreme urbanizira i bojim se da će se tu pojaviti novi hot spot i da bi Kotišina mogla postati nova lokacija gdje bi građevinski lobi mogao staviti svoje prste i gdje bi mogle nicati nove zgrade, kazala je vijećnica.

Bilo je govora o radu Turističke zajednice koja je Gradu Makarska dužna oko pola milijuna kuna, govorilo se o garažama na Voliciji, razlozima pretvaranja Šumice u T1 zonu (hotel umjesto trenutnog parkinga, op.a.), te sporu s poduzećem Romana d.o.o., temama kojima ćemo se međutim posebno posvetiti.

Ivona Ćirak /foto M.D.