Vodovod d.o.o.Makarska stavio se na raspolaganje Privredi u Petrinji sa svojim resursima.

Naime, poslali su im dopis u kojemu nude pomoć u vidu vodoinstalatera, radi izvođenja nužnih popravaka na sustavu javne vodoopskrbe i slično. Uputili bi djelatnike koji za tim iskažu interes.

M.D./foto M. D.

Oglas