Iz grada Vrgorca danas dvije zanimljive novosti – započeli su radovi rekonstrukcije na državnoj cesti Vrgorac – Makarska, a kako je potvrdio na društvenim mrežama gradonačelnik Ante Pranić, nakon trogodišnjeg procesa u srijedu je ishođena i građevinska dozvola za spajanje sustava odvodnje otpadnih voda Gospodarske zone Ravča sa sustavom grada Vrgorca.

– Razvoj gospodarstva na području krškog terena je jedino moguć uz riješen adekvatni sustav pročišćivanja otpadnih voda. Jedino tako možemo stvoriti uvjete gradnje proizvodnih pogona. Dočekao nas je neadekvatni sustav Zone koji je predviđao dnevni kapacitet svega 20 m3, a po zahtjevima naših deset investitora možemo očekivati 220 m3 otpadnih voda dnevno. Vrijednost investicije spajanja sustava iznosi oko 17 milijuna kuna, a uz sanaciju državne ceste Ravča-Vrgorac i dodatne elektrokablove, investicija će iznositi preko 25 milijuna kuna – objavio je Pranić.

Kako je dodao, u Promjene prostornog plana Grada Vrgorca uloženo je 172.500,00 kn, Studija procijene utjecaja na okoliš zahvata u prostoru vazanih za prostorni plan iznosila je 112.500,00 kn, a ukupna dokumentacija (tehnoekonomska analiza, elaborat zaštite okoliša, idejni i glavni projekt, sustav objedinjavanja javne nabave) – 650.500,00 kn ( sufinancirano od strane Hrvatskih voda).
M.D. / foto Grad Vrgorac

Oglas