Koncem prosinca prijavljeno je gradilište na adaptaciji Franjevačkog samostana u Makarskoj. Riječ je o rekonstrukciji i promjeni namjene postojeće građevine (vjerske ustanove) u građevinu javne i društvene namjene (visoko učilište).

Građevinska dozvola postala je pravomoćna još u rujnu 2020.godine, tako da nije jasno zašto se ovoliko čekalo na početak radova. U međuvremenu studenti studija hotelijerstva i gastronomije pri splitskom Sveučilištu imaju predavanja u prostoru Vatrogasnog doma, ispod mosta, dok su prethodne dvije godine predavanja bila u hotelu Park.

Investitor je Sveučilište u Splitu, a projektant je Josipa Rogošić. Stručni nadzor je Ban dizajn iz Podgore.

Oglas

Podsjetimo da je studij otvoren 2019.godine i da se najavljivalo skoro uređenje Franjevačkog samostana, koje je potom nekoliko puta odgađano.

Upit smo poslali i voditelju studija prof.Ivanu Paviću, ali odvratio je kako konkretne informacije o rokovima i iznosima ima samo Sveučilište.

Ivona Ćirak /foto M.D.