– Košarkaška legenda Giuseppe Pino Gjergja (84) osuđen je nepravomoćno na Općinskom sudu u Zadru na dvije godine zatvora jer je kao direktor Košarkaškog kluba Zadar od početka 2005. do lipnja 2009. godine oštetio državni proračun za gotovo šest milijuna kuna.

Prema pisanju portala zadarski.hr, sutkinja Maja Ivković presudu je donijela jučer proglasivši Gjergju krivim za produljeno kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju te mu je izrečena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od dvije godine.

Nepravomoćnom presudom je utvrđeno da je Gjergja od 1. siječnja 2005. do 19. lipnja 2009., kao direktor Športske udruge Košarkaški klub Zadar (sada sportsko dioničko društvo), u cilju da se u znatnoj mjeri nepripadno okoristi ta udruga, protivno odredbama Općeg poreznog zakona, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost odobrio da se plaćaju fakture koje ne predstavljaju vjerodostojne knjigovodstvene dokumente.

Oglas

Osim toga, odobrio je da se u poslovnim knjigama kluba prikazuju netočni iznosi porezne osnovice za obračun PDV-a na plaćanja kluba inozemnim agencijama u stvarnosti za rate ugovora o profesionalnom igranju te nepripadno koristio pravo na odbitak pretporeza.

Na toj osnovi je prilikom podnošenja godišnjih poreznih prijava -završnih računa odobrio obračunavanje umanjenih iznosa poreza na te obveze, čime je nepripadno zadržao za Košarkaški klub Zadar više od 5,945.000 kuna i dalje raspolagao tim novcem na štetu državnog proračuna RH.

Hina / foto Pixabay