Odvjetnički ured Knezović, koji zastupa društvo Osejava d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trpinjska 3, poslao je našoj redakciji ‘zahtjev za objavom ispravke informacije’, a koji se odnosi na tekst “ISTRAŽUJEMO Kako je tvrtka u vlasništvu prijatelja Milana Lučića postala vlasnik parcele koja je bila šuma, a sad se na Katastru vodi kao­ gradilište“, objavljen 30.ožujka na našem portalu. Njihovo obraćanje prenosimo u cijelosti.

„Potpuno su netočne i neistinite informacije objavljene na www.makarska-danas.com, 30. travnja 2021. godine u naslovu i tekstu članka „ISTRAŽUJEMO Kako je tvrtka u vlasništvu prijatelja Milana Lučića postala vlasnik parcele koja je bila šuma, a sad se na Katastru vodi kao ­gradilište“, autorice lvone Ćirak.

Sam naslov članka, osim što nije ničim činjenično utemeljen, nije opravdan ni samim tekstom objavljenog članka.

Oglas

Naime, u samom tekstu članka iznijeto je niz netočnih tvrdnji i netočnih informacija koji se nastavno navode.

Društvo OSEJAVA d.o.o., je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080989884, OIB: 57984746011.

Jedini član društva i član uprave je gđa. Lidija Mišetić, dok Dragan Mišetić nije ni član društva ni član uprave, niti je jedan od članova društva.

Društvo OSEJAVA d.o.o. je isključivi vlasnik zk.č.br. 130/1 i zk.č.br. 130/6 k.o. Kotišina, koja potonja čestica je nastala parcelacijom od zk.č.br. 130/1 k.o. Kotišina.

Obje čestice su upisane kulture „neplodno-gradilište”, koja oznaka se nije mijenjala zadnjih najmanje 60-tak godina, što se sve može vidjeti iz povijesnog izvatka iz zemljišne knjige koja je javna isprava u koju svaka osoba ima pravo uvida.

Pravni prednik društva OSEJAVA d.o.o. je, između ostalih, društvo AQUA ALFA d.o.o., koje je predmetnu nekretninu (tadašnje oznake 130/1, k.o. Kotišina) steklo 2007. godine dosudom Trgovačkog suda u Splitu, nakon javne dražbe u stečajnom postupku nad društvom GRAĐEVINSKO PODUZEĆE MAKARSKA.

Od trenutka dosude predmetne nekretnine u stečajnom postupku, oznaka kulture zemljišta se nije mijenjala, odnosno ista je i tada kao i sada upisana kao „neplodno-gradilište”.

Oznaka kulture zemljišta nije u nikakvoj vezi sa namjenom zemljišta po Prostornom planu Grada Makarske.

Zemljišne knjige su u RH javne knjige, a zemljišnoknjižni izvadak je dokaz o vlasništvu i ujedno je javna isprava za koju vrijedi presumpcija istinitosti i potpunosti, te tko tvrdi suprotno mora to i dokazati.

Vlasništvo se ne određuje po „logici” kome bi po mišljenju autora neka nekretnina trebala pripadati, već se radi o objektivnoj kategoriji koja se dokazuje javnom ispravom.

Očito je da se u tekstu neistinito navelo da je Dragan Mišetić član uprave/član društva OSEJAVA d.o.o., iz razloga da bi sadržaj teksta povezao sa USKOK-ovim postupkom u Zagrebu i pok. Milanom Bandićem, što je deplasirano.

U predmetnom postupku Dragan Mišetić je bio svjedok tužiteljstva, a u postupku je utvrđeno da društvu SIMPLUM d.o.o. niti drugim društvima navođenim u raznim člancima, nije pogodovano na bilo koji način.

Stoga se navodi teksta i samog naslova istog ukazuju činjenično neistiniti i neosnovani u cijelosti.” – navode iz odvjetničkog ureda Knezović.

M.D.