U sklopu projekta Ulaganja u nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, iz poduzeća GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o. za komunalnu djelatnost provode kampanju s ciljem podizanja svijesti javnosti o održivom gospodarstvu, te educiranja javnosti o razlozima Europske unije za prijelaz na kružno gospodarstvo, te ulozi gospodarenja otpadom u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo.

Najpoželjniji način gospodarenja otpadom je spječavanje da otpad uopće nastane, pa tako neće nastati ni svi drugi problemi i troškovi vezani za otpad. Svi mi možemo usvojiti neke svakodnevne navike koje ćemo primjenjivati tokom cijelog života. Koliko se god čini da je pojedinac nebitna i mala stavka u cijelom sustavu, svi imamo utjecaj na okoliš i ljude s kojima živimo i to dugi niz godina.

Što svatko od nas može učiniti?

Oglas

-Izbjegavati jednokratne proizvode koji vrlo brzo postanu otpad (jednokratne brijače, jednokratne vrećice, plastične pribore za jelo, plastične čašice)
Jedna plastična vrećica se u prosjeku koristi nekoliko sekundi.
Namjesto kupovanja jednokratnih proizvoda, koristiti platnene vrećice, posuđe koje se može koristiti duže vremena, električne brijače itd.

-Ne gomilati nepotrebne namirnice koje će se bacati.
-Trebalo bi kupovinu obavljati ciljano, a višak hrane ukoliko nastane- kompostirati.
– Elektronske i električne uređaje popraviti prije nego se odlučimo odbaciti. Ukoliko se uređaj ne može popraviti, odnijeti ga na najbliže reciklažno dvorište.

-Ne gomilati nepotrebnu odjeću
Staru odjeću ukoliko je nosiva- donirati, a onu koja je poderana i neupotrebljiva odnijeti na reciklažno dvorište.
-Knjige donirati u škole i knjižnice
– plastične boce možemo na razne domišljate i kreativne načine ponovno koristiti u kućanstvu.

Svatko od nas svojom aktivnošću može smanjiti količine otpada koje se gomilaju svaki dan na deponijima i u okolišu. Sustav koji smo do sad prakticirali je neodrživ i više jednostavno ne funkcionira.Iz tog razloga je bilo prijeko potrebno pronaći neka alternativna rješenja.

Krećemo od tog da otpad nije smeće i da se sve može ponovno iskoristiti. Prije toga je bitno napraviti sve korake kao uopće ne bi stvarali otpad i kako se uopće ne bi morali misliti što s njim. Svatko od nas je bitan u tom lancu i malim aktivnostima možemo ostaviti velike utiske na svijet u kojem živimo.