Savjetovalište Lanterna već treću godinu provodi program Zajedno smo jači, program namijenjen unaprjeđenju zdravlja osoba sa zdravstvenim teškoćama, a koji je podržan od Ministarstva zdravstva. Kroz program provodimo različite vrste aktivnosti kojima je cilj da osobe koje se suočavaju sa težim dijagnozama bolesti, radom na sebi unaprijede kvalitetu življenja te svoj život ponovo dovedu u zadovoljavajuću životnu ravnotežu.

Kroz projekt provodimo savjetodavni i terapijski rad svakim radnim danom od 8 do 13 sati. Na savjetovanje, odnosno psihoterapiju mogu doći svi koji imaju nekih problema, a osjećaju da ih ne mogu riješiti sami. Razmišljanja da je psihoterapija rezervirana isključivo za osobe s mentalnim poremećajima nije točna. Istina je da pomoć mogu potražiti svi koje muče uobičajene stvari s kojima se većina ljudi susreće, a kao što su poteškoće u odnosima s ljudima koji nas okružuju. Kroz rad na sebi imate mogućnost otkriti nova ponašanja uz koje ćete se lakše približiti osjećaju sreće i zadovoljstva.

Radionice kreativne Art terapije Misli u boji, a koje sa radom ponovo započinju u subotu, 15.1.2022. vodi Lanternina dugogodišnja suradnica prof. umjetnosti i povijesti umjetnosti Tina Divić. Na radionicama polaznici rade na otkrivanju svojih unutarnjih potencijala, kreativnih resursa, svojih jakih strana koje im mogu pomoći da se lakše suoče s problemima, sagledaju ih u novom svjetlu, bolje razumiju te s njima nose na jedan uspješniji i bolji način.

Oglas

Često nismo ni svjesni koliko odabirom svog ponašanja i svojim lošim životnim navikama utječemo na svoje kako mentalno tako i tjelesno zdravlje. Iz tog razloga bismo trebali razmišljati o tome što biramo činiti u životu kako bi život koji živimo bio barem malo sretniji i ispunjeniji nego je to bio do sada, a ovakve radionice su jedan od načina kako na kvalitetan način osmisliti svoje slobodno vrijeme. Od polaznika se ne zahtijeva nikakvo umjetničko umijeće i znanje već se polazi od pretpostavke da smo svi kreativna bića sa pregršt zatomljenih potencijala koje treba otkriti.

Grupe samopomoći su nastavile s radom u ponedjeljak, 10.11.2022. u 18 sati. To su edukativne grupe na kojima polaznici rade na usvajanju uvjerenja Teorije izbora, čiji je utemeljitelj Dr. William Glasser, američki psihijatar i psihoterapeut, koji je rekao da  naša sreća i mentalno zdravlje ovisi o životu koji odabiremo živjeti te načinu slaganja s ljudima s kojima smo u svakodnevnom kontaktu. Na grupama samopomoći učimo, kako uz primjenu Teorije izbora, poboljšati i svoje mentalno i svoje tjelesno zdravlje odabirom uspješnijih oblika ponašanja. Voditeljice Grupa samopomoći su psihologinje i psihoterapeutkinje Ivona Vučić i Matea Jukić Talaja.

Svi zainteresirani mogu se i dalje prijavljivati na naše aktivnosti te sebi dati mogućnost za dodatni rad na sebi, upoznavanje sebe, šireći svoje kapacitete za neka nova ponašanja i nova uvjerenja, a sve u cilju unaprjeđenja svog kako mentalnog tako i tjelesnog zdravlja – obavještavaju iz Lanterne.
MD/ foto MD