1.studenog je rok u kojemu bi, prema nalogu Grada Makarska, korisnici javno prometnih površina na Peškeri trebali ukloniti sve objekte, a da odstupanja od roka nema, na izložbi nagrađenih radova za idejno rješenje uređenje Peškere kazao je za naš portal i sam gradonačelnik Zoran Paunović. Također je kazao kako ne očekuje otpor tamošnjih trgovaca i ugostitelja.

Međutim, inicijativa zakupaca koju su potpisali mahom svi te angažirali odvjetnika, a koju su poslali na našu redakciju, pokazuje da je procjena gradonačelnika ipak bila pogrešna.

Naime, zakupci su taskativno naveli zahtjeve čiji je sukus jedno: odbijaju ukloniti kioske s Peškere.

Oglas

U prvom članku zahtjeva navode kako ih nije potrebno maknuti kako bi se započelo pošumljavanje.

– Zakupci poslovnih prostora na Peškeri su voljni donirati za sadnju tih istih stabala (velikih stabala) u samom procesu pošumljavanja na mjestima gdje će se ti isti objekti koji ne rade/ne plaćaju i saditi, stoji u zahtjevu.

Nadalje predlažu nastavak rada nakon izdavanja pravovaljane građevinske dozvole zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za novi projekt.

– Zakupci također predlažu rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na JPP “Peškera” prije uklanjanja i gašenja obrta, stoji pod trećom točkom.

– S obzirom na gubitak radnih mjesta i gašenje obrta zakupci se također pitaju ima li Grad ikakav plan za vlasnike obrta i zaposlenike istih budući da dosta ljudi radi u obrtima te pune proračun Grada različitim porezima.

Zakupci predlažu vodstvu Grada da sagledaju “Peškeru” kao poprilično dobar izvor prihoda za proračun (cca 4 mil. kuna) te da je u skladu sa svim zahtjevima i preurede odnosno prilagode aktivnim korisnicima dok pasivne mogu ukloniti. Prihodi od poreza za korištenje JPP su opći prihodi Grada i mogu se koristiti u razne svrhe (od plaća odgojiteljica u vrtićima do plaćanja dodatnih zdravstvenih usluga za koje korisnici znaju da su nužne budući da se ove pedagoške godine otvara novi vrtić, a Dom zdravlja treba svakako unaprijediti i održavati). Također tu je i porez na prihod (plaće zaposlenih), porez na potrošnju (postojećih ugostiteljskih objekata). Zakupci se pitaju čime će se nadoknaditi taj manjak u proračunu i gdje će svi ti zaposlenici završiti. Hoće li svi ići na Zavod za zapošljavanje ili Grad ima neke planove za vlasnike i zaposlenike na JPP Peškera, navodi se dalje.

I naposljetku, ističu kako su složni oko toga da svi koji su aktivni korisnici (koji plaćaju obaveze na vrijeme i nisu dužni) angažiraju odvjetnika koji će ih zastupati u ovom predmetu te da da svi složno odbijaju samovoljno uklanjanje svojih obrta na JPP “Peškera”.

Inače, objekte bi korisnici trebali sami ukloniti te je rečeno da će ih se maknuti o njihovom trošku ako se ogluše. U tom slučaju uklanjala bi ih treća strana, po svoj prilici Makarski komunalac s Komunalnim redarstvom, a gdje bi ih se deponiralo nije rečeno na sastanku sa zakupcima održanom ljetos u Gradskoj vijećnici.

Njihovi zahtjevi tad su išli u istom smjeru, da načelno nemaju ništa protiv uređenja Peškere no da ih se pusti raditi dok se ne ishode papiri kao osnova za gradnju. Tom im je prilikom pojašnjeno da se zapravo ništa ne može definirati dokle god se ne završi postupak natječaja i ne izabere pobjedničko idejno rješenje.

Ono je predstavljeno u rujnu kad je izabrano idejno rješenje studija Atmosfera koje sada čeka detaljno projektiranje i ishođenje dozvola.

Ivona Ćirak /foto M.D.