Od ovog tjedna počinju s radom i dodatni timovi hitne medicinske pomoći, koji će na raspolaganju biti od 19.lipnja sve do 15.rujna – podsjetio je voditelj makarske Hitne, Mate Kasalo, koji je na svom facebook profilu objavio tekst o Zdravstvenoj zaštiti domaćih i stranih turista na području Makarske rivijere tijekom turističke sezone.

-.Kako smo i ranije najavili dodatni timovi hitne medicinske pomoći za vrijeme turističke sezone koje plaća HZZO bit će raspoloživi od 19.6.2020. do 15.09.2020. i to za Makarsku rivijeru tim T2 Makarska, T2 Baška Voda a timu T2 Podaca pridružuje se liječnik čime isti prelazi u T1. Sve osigurane osobe, hrvatski državljani, koji se nađu u mjestu izvan svojeg mjesta prebivališta mogu se javiti u ugovornu ordinaciju opće obiteljske medicine u slučaju akutnih upalnih stanja,grlobolje,disajnih i urinarnih infekcija,bolesti uha,zaraznih bolesti ili akutnog poremećaja koji zahtjeva terapijsko zbrinjavanje. Za sva hitna stanja javljaju se u jedinicu hitne medicine ispostava Makarska – podsjeća Kasalo.

Kao i prijašnjih godina, turisti koji dolaze iz zemalja Europske unije uz svoju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja mogu u našim ugovornim zdravstvenim ustanovama, uključivo i ordinacije obiteljske medicine, dobiti neodgodivu medicinsku pomoć za sva stanja koja nisu hitna.

Oglas

-Za istaknuti je da ispostava Hitne medicine Makarska nema turističku ambulantu što je nažalost prošle godine slučajno ili namjerno tako interpretirano, pa su svi turisti (domaći i strani) upućivani za hladne stvari koje smo gore opisali u ispostavu hitne medicine liječniku koji je u ispostavi hitne medicine radio uz dežurni tim od 10.00 – 22.00 h ( a koji je po opisu posla bio osiguranje ako liječnik iz tima T1 izađe na intervenciju )  Tog dodatnog liječnika ove godine neće biti,u prevodu u dežurnoj smjeni ispostave hitne medicine Makarska bit će samo jedan liječnik za hitne intervencije – obavjestio je Kasalo, uz dopunu da postoje naznake da će županijski DZ  u suradnji s jedinicama lokalne samouprave te dogovoru s TZ-om ugovoriti i turističku ambulantu u kojoj bi trebao biti i liječnik za sve stvari koje nisu hitne – primjerice za konzultacije s liječnikom, za neke manje smetnje, ubode, opekotine od sunca, prehlade, manje ozljede ili da ih se uputi na specijalističku zdravstvenu zaštitu ako je ista potrebna – dodao je Kasalo.

M.D. / foto M.D.