Radovi na križanjima koja se spajaju na magistralu trenutno su u fazi pripreme, odnosno izvedbe. S križanjem kod POS-a gdje je izvedena priprema te će se širiti prometnica zapadno, krenut će se raditi početkom studenoga, a za spoj Zagrebačke i Istarske s magistralom u postupku je javna nabava za semaforizaciju.

Oba će križanja u konačnici biti semaforizirana, a semafori će biti “pametni” te će puštati promet sukladno priljevu s priključnih ulica i trenutnom “muvingu”.

M. D.

Oglas