Grad Makarska po svoj prilici neće još uvijek ići na javnu nabavu glede projektne dokumentacije jer je gradonačelnik Jure Brkan, kako je rekao na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća, stava da je bolje pričekati i uštedjeti pola milijuna kuna koliko otprilike “piza” papirnata stavka ovog projekta. Vjerojatno bi se onda tek dogodine išlo na rješavanje projektne dokumentacije. Trenutno su u fazi da trebaju dovršiti idejni projekt, nakon čega bi se išlo na lokacijsku dozvolu, i naposljetku, kako je objasnio gradonačelnik, na raspisivanje koncesije za gradnju i korištenje žičare. Brkan naime kaže da je bolje ne žuriti kako bi pola milijuna kuna ostalo u gradskom proračunu.

– Prošle godine bio je u ovo vrijeme raspisan natječaj u iznosu pola milijuna kuna od strne Ministarstva turizma za izradu projektne dokumentacije za žičaru. No mi tada nismo imali mogućnost apliciranja jer nisu bile dovršene sve ekološke studije, a također, taj je novac  dolaskom pandemije i koronavirusa usmjeren u sredstva za oporavak turizma te taj fond nije iskorišten.  Po mojm saznanjima će se ponoviti natječaj već u idućoj godini, za žičaru i ostalu infrastrukturu, iz tog razloga ako ćemo imati šanse, svakako ćemo se prijaviti, da uštedimo Gradu pola milijuna kuna. Neće stoga biti zgorega da pričekamo i prijavimo se na natječaj, možda pola milijuna kuna ne zvuči puno, ali u svjetlu neizvjesnosti turizma bolje je sačekati i dobiti novac nego da sada ulažemo novac iz gradskog proračuna, kazao je Brkan.

Inače, što se tiče koraka, valja podsjetiti da je lani završena Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Žičara Makarska – Biokovo, i to, da podsjetimo, od polazne točke Zagon. Zagon je bio opcija prošle vlasti, u Brkanovom mandatu se planiralo prebaciti ju na Voliciju – Osejavu, no od toga se odustalo. Izgradnja zahvata predviđena je u duljini od 3100 metara, od Zagona do Vošca, a žičara bi imala visinsku razliku oko 1100 metara.

Oglas

Ideja o izgradnji žičare stara je 40 godina i više, a prema predviđanjima Grada ona bi omogućila turističko poslovanje kroz čak – deset mjeseci. Polazna postaja na Zagonu sastoji se od zgrade s dijelom postrojenja žičare, a planirani su i prateći sadržaji te parking za automobile i autobuse, sve na površini od 3500 do 4000 m2. Zgrada bi, inače, uz nužne sadržaje imala i suvenirnicu, restoran, caffe bar…

Završna postaja ima i vanjske kaskadne terase s gledalištem (cca 200 mjesta) i pozornicu, restoran, izložbeni prostor, vanjske terase prema Vošcu i moru…

 

Sama ekološka studija inače opisuje detaljno utjecaje zahvata na ekološku mrežu, pa se tako procjenjuje u fazi izgradnje, te korištenja. U vrijeme izgradnje očekuje se gubitak dijela staništa na području zahvata, a očekuje se i izravno uništavanje jedinki te širenje invazivnih vrsta, na određenim lokacijama. Za vrijeme pak zahvata očekuje se povećanje pritiska povećanjem ljudske aktivnosti, buke, a direktno stradavanje jedinki nije zabilježeno, iako se ne može u potpunosti isključiti.

Ivona Ćirak /foto MD