Splitsko-dalmatinska županija raspisala je natječaj, a programom sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu definiraju se projekti, aktivnosti i postupak dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Proračuna županije u cilju jačanja konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije kroz razvoj turističke infrastrukture i jačanje turističke resursne osnove.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske
županije. Temeljem ovog Programa, jedan korisnik može dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt.

Splitsko-dalmatinska županija će bespovratna financijska sredstva dodjeljivati za
sufinanciranje sljedećih razvojnih projekata: razvoj javne turističke infrastrukture, turistička valorizacija kulturnih i povijesnih sadržaja te jedinstvene autohtone arhitekture i povećanje njihove turističke atraktivnosti te razvoj nautičke infrastrukture, kao i ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje turistička infrastruktura i turistička resursna
osnova, a doprinose razvoju konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije.

Oglas

M.D.