Splitsko-dalmatinska županija donijela je Odluku o objavi Javnog poziva na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2022. godinu

Javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Splitskodalmatinske županije (www.dalmacija.hr), a provest će ga Upravni odjel za turizam i pomorstvo, te Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih zahtjeva.
M.D./foto M.D.

Oglas