Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije objavio je javni poziv za sufinanciranje programa/ projekata udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2022. godinu.

Splitsko dalmatinska županija poziva udruge čiji programi rada obuhvaćaju zaštitu prirode ili zaštitu okoliša da dostave svoje programe/projekte za 2022. godinu radi moguće financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

Prioritetni program/projekt iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša za financijsku potporu u 2022. godinu obuhvaća:

Oglas

Programe/projekte iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša koji se odnose na edukaciju i izradu informativno-edukativnih materijala na temu prilagodbe klimatskim promjenama (o promjeni klime i njenom utjecaju, rizicima i mogućnosti prilagodbe). Ciljana skupina: djeca osnovnoškolskog uzrasta.

Financijska potpora iz Proračuna Splitsko–dalmatinske županije za 2022. godinu ne može se ostvariti za: programe/projekte za koje su u cijelosti odobrena sredstva iz drugih izvora i programe/projekte udruga čija se djelatnost financira prema posebnim propisima.

Najveći iznos sufinanciranja pojedinog programa/projekta iz područja zaštite okoliša ili prirode je 10.000,00 kuna, a najniži 2.000,00 kuna.

Iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije moguće je (su)financirati najviše do 90 posto  troškova provedbe projekta/programa imajući u vidu određeni financijski okvir.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata za financijsku potporu iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu je 30 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Splitsko dalmatinske županije.

M.D./foto M.D.