Županija Splitsko-dalmatinska, točnije, nadležni upravni odjel, objavila javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih, savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na županijskoj razini. Savjet mladih ima 11 članova i 11 zamjenika, a mandat traje tri godine.

Za člana se može kandidirati osoba od navršenih 15 do navršenih 30 godina, a predlagati ih mogu udruge koje rade s mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski Zbor sveučilišta, podmladci političkih stranaka, strukovnih i sindikalnih organizacija, te neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih.

Rok za podnošenje prijedloga je 20 dana od objave javnog poziva u Slobodnoj Dalmaciji.

Oglas

M.D./foto M.D.