U trećim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Županije donose se i nekakve izmjene vezane za izdvojena građevinska područja izvan naselja športske namjene.

Tako je Platno smanjen za 2,5 hektara i sada iznosi 17,1 hektara. Prostornim planom grada Makarske protekle je godine već bio smanjen obuhvat, također za 2,5 hektara. Ukupni je  obuhvat, uključujući i kopneni dio i akvatorij, iznosio 22,83 hektara.

I dok je sportsko-rekreacijska zona R2 smanjena za 2,5 hektara, u Gradu Vrgorcu R2 zona Kotezi povećana je za 12,17 ha. U Općini Zadvarje izmijenjena je pak vrsta zone Dubci iz R4 u R3.Ukida se i golf igralište Tučepi jer nema minimalnu površinu za golf igrališta.

Oglas

I.Ćirak /foto FB